Nagib kalkulatora Pretvorba od stupnjeva do postotka

Krovne staze. Kako bi se brzo uklonila voda s krova, nagibima se daje nagib, koji se obično izražava u stupnjevima ili postocima i mjeri pomoću geodetskih instrumenata. Nagib označava kut nagiba nagiba prema horizontu (Tablica 1). Što je kut veći, to je strmo krov. Moderne građevine imaju krovove koji su obično ravni.

Tablica 1. Krovne staze

diploma
postotak
diploma
postotak
diploma
postotak

Ovisno o krovištu, koristi se određeni krovni materijal, a zadovoljen je i broj slojeva potrebnih za ovaj pukotina (Sl. 2). Krovni materijali na tehničkim i ekonomskim i fizičkim svojstvima kombiniraju se u skupinama 1-11, koje su na grafikonu označene lukama strelica. Sloping linije označavaju nagib nagiba. Gusta kosa linija na grafikonu pokazuje omjer visine grebena h do polovice njegova početka 1/2. Omjer 1: 2 (prikazan u gornjem dijelu nagnute crte) pokazuje da je okomiti segment h prilagođen horizontalnom segmentu 1/2 dva puta. Na polukružnom mjerilu, ova nagnuta linija pokazuje nagib krova u stupnjevima, a na okomici - kao postotak. Slično tome, prema rasporedu, možete odrediti najmanji nagib za određenu skupinu preporučenih krovnih materijala:

i = h: (1/2) = 2.5: (12/2) = 5/12 ili 5: 12.

Kako bi izrazio pristranost u postotku, taj se omjer množi sa 100:

i = (5/12) 100 = 5 · 100/12 = 41,67.

Procjena nagiba od 41,67%, uz poštivanje strukturalnih dimenzija krova, osigurava normalno pražnjenje olujne vode.

Roll krovovi različite vrste s krovnim padinama do 2,5% raspoređene su u četiri sloja na ljepilom bitumenskom mastiku. Kao valjani materijali koriste se Hydroisol GI-G, GI-K, C-PM staklo ruberoid, RKM-350B ruberoid itd. Od pet slojeva koriste se krovovi. Na krovni tepih izlijeva se zaštitni sloj šljunka debljine 20 mm na antiseptik.

Slika 2. Grafikon za odabir krovnog materijala, ovisno o nagibu krova: 1 - čipovi, čipovi, šindre; 2 - pločice, azbestni cementni listovi; 3 - valjani materijali četveroslojnih krovova s ​​zaštitnim slojem šljunka ugrađenih u vruću mastiku, kao i posude od endova iste krovove; 4 valjani materijali troslojnih krovova s ​​zaštitnim slojem šljunka ugrađenih u vruću mastiku; 5 - valjani materijali troslojnih krovova bez zaštitnog sloja; 6 - valjani materijali zalijepljeni na toplom i hladnom mastici dvoslojnih krovova; 7 - valoviti azbestni cementni listovi s jedinstvenim profilom; 8 - pločice; 9 - azbestni cementni listovi ojačanog profila; 10-čelični čelik; 11 - azbestni cementni listovi običnog profila; h - visina grebena; l - početak, 12 - horizontalna udaljenost (projekcija) od grebena do strehe

S krovnim padinama 10-25% krova je također postavljeno u tri sloja, s dva donja sloja od C-PM stakla-ruberoida, C-RK staklenog stakla, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) ili napraviti dva donja sloja nanesenog krovnog materijala RM-420-1 i jedan gornji sloj nanesenog krovnog materijala RC-500-2 ili RC-420-1. U tim je slučajevima sloj šljunka postavljen samo u dolinama preko širine ojačanja krovnog tepiha.

Krovovi od izgrađenih valjanih materijala organizirati u dva ili tri sloja kako slijedi. S padinama od 0-10% smještene u tri sloja - dno dva i jedan vrh (na projektu).

Kada su padine krova, 1,5-10% krova također je uređeno u dva ili tri sloja - dva donja, jedna gornja (prema projektu).

Valjkasti krovni materijali s nagibom do 2,5% postavljeni su u dva sloja: donji sloj materijala s praskavanjem od prašine, a gornji dio materijala od grubog zrna.

S nagibom od 2,5 do 10 i 10 do 25%, dozvoljeno je dogovoriti krovove s jednoslojnim tijelima s grubo zrnastim preljevom. Ako nema premaza, površina krova je obojena s BT-177 bojom.

Mastiks krovova s padinama do 2,5% trebao bi se sastojati od dva do četiri sloja bitumena ili bitumenskog polimernog mastika, koji se postavljaju s armaturnim brtvama od staklenih vlakana BB-G, BB-K ili staklene mreže ССС, С-1.

S nagibom od 2,5-10%, masturški krovovi izrađeni su u tri sloja bitumenskog ili bitumenskog polimernog mastika s tri ploče za ojačanje od BB-G, BB-K stakloplastike ili staklene mreže ССС, Сі-1. Istodobno se kao zaštitni sloj koristi šljunak na bitumenima ili mastika od bitumenske gume.

S nagibom od 10-25%, dva donja sloja bitumena ili bitumenskog polimernog mastika, armirana s dvije brtve od staklenih vlakana BB-G, BB-K ili USSR mrežom staklenih vlakana, SS-1, i jedan gornji sloj krovnog materijala s grubo zrnastom i ljuskavom bitumenom prskanjem ili bitumenskog polimera. Umjesto sloja krovnog materijala, boju možete obojiti bojom BT-177.

Krovovi od valovitih azbestnih cementnih ploča obični, srednji, pojačani i ujednačeni profili raspoređeni su na tavanima koji imaju velike (do 28%) nagiba, jednostavna konfiguracija, bez unutarnje odvodnje.

Krovne pločice odijelo na sanduku izrađeno od drvenih greda. Najmanji dopušteni krovni nagib je 33%.

Metalni krovovi s nagibima do 29% trenutačno se koristi uglavnom za velike popravke, kao iu zgradama s visokom razgradnjom topline, kada se krovovi ne mogu izrađivati ​​od valjanih ili mastičnih materijala. Metalne ploče se također koriste za ugradnju spojeva i dijelova krovova.

Stupanj i postotak

Nagib kalkulatora

Kalkulator nagiba pomoći će vam u pravom trenutku za izračunavanje nagiba, viška ili udaljenosti bez ikakvih problema.

Kalkulator je u stanju izračunati krovni nagib. nagib cjevovoda. padini stuba. padine ceste i tako dalje. Također je moguće izračunati višak između točaka ili udaljenosti od točke do točke (koristan u geodeziji).

Radni nalog:
1. Izaberite vrijednost koju trebate izračunati
2. Odaberite mjernu jedinicu koju želite namjestiti / izračunati nagib (izbor od 3 vrste: stupnjeva, ppm, postotak)
3. Postavite prvi nepoznat
4. Postavite drugu nepoznatu
5. Pritisnite gumb "Izračun"

Za referencu:
- nagib u stupnjevima izračunava se kroz tangent kuta: tgx = h / L
- pristranost nagiba se izračunava pomoću sljedeće formule: x = 1000 * h / L
- nagib u postotku izračunava se prema sljedećoj formuli: x = 100 * h / L

Kalkulator nagiba stvoren je kao dodatak glavnim računima na mreži na web-mjestu, a ako vam se to sviđa, nemojte zaboraviti to pričati svojim prijateljima i kolegama.

Krovna staza za krov kuće

Stručnjaci znaju da izbor krovnog materijala utječe na kut nagiba krova. Predrasuda krova - kako računati, ovo pitanje je posvećeno našem članku. Nadamo se da ćete na njemu pronaći odgovore na vaša pitanja.

Kako bi se voda mogla brzo strujati s krova, njegovi su padovi postavljeni pod kutom. Izražite nagib krova kao postotak (padine s blagim kutom) ili stupnjeva.

Što su veće ove vrijednosti, strmira krov. Možete ih mjeriti uz pomoć geodetskog instrumenta (inklinometar). A što je nagib krovišta? Ovo je kut nagiba krova prema horizontu.

Obično postoje 4 vrste krovnih konstrukcija:

Naravno, kao takvi, ravni krovovi ne postoje, inače voda stalno stagnira na njima. Kut nagiba krova ne smije biti manji od 3 0.

Kao što je gore spomenuto, veličina padine može se mjeriti u stupnjevima i postotcima. U nastavku dajemo tablicu omjera tih količina.

Prije nastavka razmatranja utjecaja kuta nagiba krova na izbor krovova, predlažemo da saznate koji čimbenici utječu na to.

Što utječe na kut krova?

Iz odabira ispravnog kuta nagiba padina ovisi o nepropusnosti, pouzdanosti i trajnosti krova. Ali ta se vrijednost ne uzima "sa stropova".

Prvo, obratite pozornost na sljedeće čimbenike:

 • Vjetar. Što je veći kut nagiba, to je veći otpor krovu. Ali ako je kut nagiba mala, vjetar može odrezati krovove. To je, opasno je napraviti vrlo strme krovove, ali i potpuno bez nagiba je također loše. Stoga stručnjaci preporučuju: za površine s blagim vjetrovima kut nagiba krova mora biti od 35 do 40 stupnjeva, za područja s jakim vjetrom od 15 do 25 stupnjeva.
 • Atmosferske padaline. Čak i ne-stručnjak razumije da što je veća padina, brže voda i snijeg napuštaju krov, bez da teče ispod pokrovnih zglobova. To jest, krov je tijesniji. Ovo također treba razmotriti.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da klimatski uvjeti na gradilištu krova značajno utječu na kut nagiba.

Izbor pokrivanja, ovisno o nagibu krova

Izbor materijala, ovisno o nagibu krova

Pri odabiru pokrova krova. bez pogreške treba uzeti u obzir kut krova. Ovu vrijednost ovisi samo o izboru materijala, ali i o broju slojeva koji će morati položiti (valjani materijali).

Na slici 2 možete vidjeti najmanji i najviši kut nagiba u kojem se koristi jedna ili druga vrsta krovišta.

Okomita ljestvica pokazuje nagib krova u postocima, a polukružni (u središtu sheme) u stupnjevima. Gledajući stol, saznajemo da:

 • Preklopljeni valjni materijali mogu se koristiti za krovove s nagibom od 0 do 25%. S nagibom od 0-10% postavlja se u tri sloja. Ako je ova vrijednost 10-25%, može se slagati u jedan sloj (materijal s premazom).
 • Na krovovima s nagibom do 28% iskorišteni su azbestni cementni valovi (škriljevci).
 • Pločice se koriste za krovove s nagibom od najmanje 33%.
 • Čelik se koristi pri nagibu do 29%.

Za svoje podatke! Što je veća nagib krova, to će više materijala morati potrošiti na njegovu pokrivenost. Prema tome, uređaj s ravnim krovom košta manje od krovnog uređaja s nagibom od 45 stupnjeva.

Poznavajući visinu nagiba krova, možete lako izračunati koliko je materijala potreban i koliko će visina krova biti.

Izračun visine grebena

Omjer stupnja / postotka krova

Nakon što smo odlučili o izgradnji krova, odlučili koji će materijal biti korišten, uzeti u obzir sve klimatske uvjete i odlučili na padini krova, došlo je vrijeme da nauči kako izračunati visinu grebena.

To se može učiniti uz pomoć kvadrata ili matematičkog načina. Za drugu mogućnost, širina raspona kuće (h) podijeljena je s 2. Rezultat se broj množi s relativnom vrijednošću.

Da biste je pronašli, koristite donju tablicu (Sl. 4). Kao što možete vidjeti, vrijednosti su napisane za svaki kut nagiba. Da bi to bilo jasnije dajte primjer. Širina zgrade je 6m, nagib krova je 20 stupnjeva. Dobivamo:

Visina grebena je 1,08 metara. Pomoću ove formule možete pronaći nagib krova (to je nužno pri popravljanju već završenog krova). Kako računati? U obrnutom redoslijedu.

Kut nagiba krova je omjer visine grebena krova i polovine dubine.

Ono što dobijemo: 1,08: 3 = 0,36 umnoži ovu vrijednost za 100 i dobije krovni nagib u postotku: 0,36x100 = 36%, pogledajte tablicu i pogledajte: 36% = 20 stupnjeva, po potrebi.

Kako izračunati kut nagiba krova pronađenog, i kako odrediti tu vrijednost uz pomoć inklinometra, što je to alat?

Ovo je građa s okvirom pričvršćenom na njega. Između letvica je osi na koju je privijen prsten (dva prstena, ploča, težina i pokazivač).

Unutar otvora je ljestvica sa stupnjevima. Kada je tračnica u vodoravnom položaju, pokazivač se podudara s nulom na skali.

Odrediti kut nagiba krova. Pločica s nagibom se drži okomito na hrbat (pod kutom od 90 stupnjeva). Pokazivač pendela će pokazati željenu vrijednost u stupnjevima. Za pretvorbu u postotke, upotrijebite gornju tablicu za lijevanje (Sl. 3).

Vrlo često, u izgradnji krovova, možete čuti izraz "krov razuklonka." Što je to?

gravitacije sloja

Tablica za pronalaženje relativne vrijednosti

Razulukka krov je skup aktivnosti koje se izvode za stvaranje nagiba ravnog krova, stvarajući klizaljke i doline na njemu. Ovaj događaj pomaže riješiti problem stagnacije vode.

Za ravne krovove, najniži dopušteni nagib je 1,5 stupnjeva (poželjno je više) i treba biti načinjeno tako da voda s krova teče u posebne lijevke za usisavanje vode. Za to se obično koriste cementni estrisi ili ekspandirana gline.

Ako govorimo o krovu razuklonki tijekom popravka, a ne gradnje, onda je bolje koristiti druge materijale (pjenasti beton, poliuretanske pjene, ploče materijala), jer estrih će značajno povećati opterećenje na krovu. I ovo je ispunjeno nepredvidivim posljedicama.

Što još trebate znati pri odabiru kuta krova:

 • Nagib u dolini mora biti najmanje 1%;
 • Kada je kut nagiba krova manji od 10%, ako se koriste valjani bitumenski materijali, gornji sloj mora biti zaštićen šljunkom (10-15 mm) ili kamenim prahom (3-5 mm);
 • Kada se koristi kao škriljevac ili ploča od valovitog krovnog materijala, brtviti zglobove između njih;
 • Iz odabira kuta nagiba krova ovisit će o metodi drenaže kiše i vode taline.

Kao što ste već znali mnogo ovisi o izboru kuta krova. Stručnjaci kažu da se optimalna nagib krova izračunava za svaku zgradu pojedinačno.

Potrebno je uzeti u obzir mnoge čimbenike: klimatske uvjete, strukturu zgrade, krovni materijal, itd. Dakle, nema univerzalnog odgovora.

Kako pretvoriti krovni krov u stupnjevima do postotaka (tablica) i stoga izbor materijala

Ovisno o krovištu, koristi se određeni krovni materijal, a zadovoljen je i broj slojeva potrebnih za ovaj pukotina (Sl. 2). Krovni materijali na tehničkim i ekonomskim i fizičkim svojstvima kombiniraju se u skupinama 1-11, koje su na grafikonu označene lukama strelica. Sloping linije označavaju nagib nagiba. Gusta kosa linija na grafikonu pokazuje omjer visine grebena h do polovice njegova početka 1/2. Omjer 1: 2 (prikazan u gornjem dijelu nagnute crte) pokazuje da je okomiti segment h prilagođen horizontalnom segmentu 1/2 dva puta. Na polukružnom mjerilu, ova nagnuta linija pokazuje nagib krova u stupnjevima, a na okomici - kao postotak. Slično tome, prema rasporedu, možete odrediti najmanji nagib za određenu skupinu preporučenih krovnih materijala:

i = h. (1/2) = 2.5. (12/2) = 5/12 ili 5. 12.

Kako bi izrazio pristranost u postotku, taj se omjer množi sa 100:

i = (5/12) 100 = 5 · 100/12 = 41,67.

Procjena nagiba od 41,67%, uz poštivanje strukturalnih dimenzija krova, osigurava normalno pražnjenje olujne vode.

Roll krovovi različite vrste s krovnim padinama do 2,5% raspoređene su u četiri sloja na ljepilom bitumenskom mastiku. Kao valjani materijali koriste se Hydroisol GI-G, GI-K, C-PM staklo ruberoid, RKM-350B ruberoid itd. Od pet slojeva koriste se krovovi. Na krovni tepih izlijeva se zaštitni sloj šljunka debljine 20 mm na antiseptik.

Slika 2. Grafikon za odabir krovnog materijala, ovisno o nagibu krova: 1 - čipovi, čipovi, šindre; 2 - pločice, azbestni cementni listovi; 3 - valjani materijali četveroslojnih krovova s ​​zaštitnim slojem šljunka ugrađenih u vruću mastiku, kao i posude od endova iste krovove; 4 valjani materijali troslojnih krovova s ​​zaštitnim slojem šljunka ugrađenih u vruću mastiku; 5 - valjani materijali troslojnih krovova bez zaštitnog sloja; 6 - valjani materijali zalijepljeni na toplom i hladnom mastici dvoslojnih krovova; 7 - valoviti azbestni cementni listovi s jedinstvenim profilom; 8 - pločice; 9 - azbestni cementni listovi ojačanog profila; 10-čelični čelik; 11 - azbestni cementni listovi običnog profila; h - visina grebena; l - početak, 12 - horizontalna udaljenost (projekcija) od grebena do strehe

S krovnim padinama 10-25% krova je također postavljeno u tri sloja, s dva donja sloja od C-PM stakla-ruberoida, C-RK staklenog stakla, C-RFC, RKK-500A, RKK-400A, RCCH-350B (V) ili napraviti dva donja sloja nanesenog krovnog materijala RM-420-1 i jedan gornji sloj nanesenog krovnog materijala RC-500-2 ili RC-420-1. U tim je slučajevima sloj šljunka postavljen samo u dolinama preko širine ojačanja krovnog tepiha.

Krovovi od izgrađenih valjanih materijala organizirati u dva ili tri sloja kako slijedi. S padinama od 0-10% smještene u tri sloja - dno dva i jedan vrh (na projektu).

Kada su padine krova, 1,5-10% krova također je uređeno u dva ili tri sloja - dva donja, jedna gornja (prema projektu).

Valjkasti krovni materijali s nagibom do 2,5% postavljeni su u dva sloja: donji sloj materijala s praskavanjem od prašine, a gornji dio materijala od grubog zrna.

S nagibom od 2,5 do 10 i 10 do 25%, dozvoljeno je dogovoriti krovove s jednoslojnim tijelima s grubo zrnastim preljevom. Ako nema premaza, površina krova je obojena s BT-177 bojom.

Mastiks krovova s padinama do 2,5% trebao bi se sastojati od dva do četiri sloja bitumena ili bitumenskog polimernog mastika, koji se postavljaju s armaturnim brtvama od staklenih vlakana BB-G, BB-K ili staklene mreže ССС, С-1.

S nagibom od 2,5-10%, masturški krovovi izrađeni su u tri sloja bitumenskog ili bitumenskog polimernog mastika s tri ploče za ojačanje od BB-G, BB-K stakloplastike ili staklene mreže ССС, Сі-1. Istodobno se kao zaštitni sloj koristi šljunak na bitumenima ili mastika od bitumenske gume.

S nagibom od 10-25%, dva donja sloja bitumena ili bitumenskog polimernog mastika, armirana s dvije brtve od staklenih vlakana BB-G, BB-K ili USSR mrežom staklenih vlakana, SS-1, i jedan gornji sloj krovnog materijala s grubo zrnastom i ljuskavom bitumenom prskanjem ili bitumenskog polimera. Umjesto sloja krovnog materijala, boju možete obojiti bojom BT-177.

Krovovi od valovitih azbestnih cementnih ploča obični, srednji, pojačani i ujednačeni profili raspoređeni su na tavanima koji imaju velike (do 28%) nagiba, jednostavna konfiguracija, bez unutarnje odvodnje.

Krovne pločice odijelo na sanduku izrađeno od drvenih greda. Najmanji dopušteni krovni nagib je 33%.

Metalni krovovi s nagibima do 29% trenutačno se koristi uglavnom za velike popravke, kao iu zgradama s visokom razgradnjom topline, kada se krovovi ne mogu izrađivati ​​od valjanih ili mastičnih materijala. Metalne ploče se također koriste za ugradnju spojeva i dijelova krovova.

Nagib krova u stupnjevima i postotcima

U člancima o izgradnji krovova ponekad postoje dva koncepta koja karakteriziraju nagib krova. Do sada, neki programeri ne razumiju njihove vrijednosti, razlike i potrebu za korištenjem. Stoljećima su graditelji izmjerili padine padina u stupnjevima, a njihova struktura i dalje stoji. Koji je razlog za uvođenje drugog načina mjerenja padine, koje su stvarne koristi od toga? Pokušat ćemo odgovoriti na ova i druga pitanja u ovom članku.

Nagib krova u stupnjevima i postotcima

Zašto trebate znati nagib krova

Bez točnog razumijevanja ovog problema, nemoguće je rješavati padove u stupnjevima i postotcima. Što utječe na nagib padina?

Vrsta krovnog materijala

Snaga vjetra i snijega

Kao što se vidi iz tablice, kut nagiba krovnih nagiba jedan je od najvažnijih tehničkih parametara krovnog sustava kod kuće. Obraćaju pozornost na to od samog početka građevinskog projekta.

Zašto trebate znati kut nagiba

Projektna dokumentacija zgrada uzima u obzir ogroman broj pojedinačnih čimbenika, dok stručnjaci pokušavaju uzeti u obzir maksimalni broj zahtjeva kupaca. Ali samo pod jednim uvjetom - njihove želje ne utječu negativno na snagu i pouzdanost struktura i zadovoljavanje postojećih regulatornih zahtjeva državnih standarda.

Jedan od najvažnijih elemenata bilo koje građevine ili strukture je krovište, tijekom dizajna, sigurnosti, pouzdanosti i izdržljivosti, a ne dizajna, dolazi na prvo mjesto. U modernim zgradama krov ne štiti samo od oborina, već i sprečava gubitak topline.

Kalkulator nosivosti kutova

U kojim se vrijednostima mjeri kut nagiba

Na prvi pogled, vrlo čudno pitanje. Stotinama godina, svi znanstvenici svijeta mjere kut nagiba u stupnjevima ili ppm. A graditelji su nedavno izišli s nekom drugom mjerom mjerenja kuta nagiba krovišta - postotaka. Zašto je to učinjeno nama nepoznato, jer je također nepoznato koji je interes olakšava, koji su proračuni lakši za njih, kako mogu vizualno zamijeniti stupnjeva. Na primjer, ako kupac zna da je kut nagiba padina 45 °, onda predstavlja kut s kojim ima krov. A ako mu je rečeno da je kut nagiba 50%, kakav bi krov trebao zamisliti?

Zašto trebate kut nagiba krova

Ovisno o vrsti krova i klimatskom prostoru zgrade, dizajneri odabiru optimalni kut nagiba. U budućnosti, ova vrijednost se koristi tijekom različitih izračuna rešetkastih sustava. Što utječe na nagib?

 1. Linearne dimenzije džeznih nogu. Uzimajući u obzir kut nagiba, veličina okomitih i vodoravnih sila mijenja se. Bez kut nagiba čak i znanost ojačanja ne pomaže u izračunavanju stvarnih vrijednosti opterećenja, a na temelju tih podataka određuje se širina i debljina drvene građe koja se koristi za izradu nogu.
 2. Korak. Ako namjeravate koristiti potkrovlje prostora za stambene, onda stepenice robe standard u roku od 60 cm. To je zbog činjenice da se u potkrovlju sobe krovovi se zagrijavaju, naime, širine izolacije. Nije bitno je li prešana ili valjana mineralna vuna, polistirenska pjena, polistirenska pjena ili drugi polimerni izolatori. Za hladne krovove, udaljenost od meda od strane nogu nije regulirana i ovisi samo o veličini ploča i kutu nagiba padina.

Korak između rogova

Izbor poprečnog presjeka i duljine remena noge

Kalkulator duljine krova za krovište

Primjeri korištenja kuta nagiba krova u stupnjevima

Na primjer, uzmi kuću veličine 8 × 10 m, krov će biti prolio. Dužina padina je 10 m, kut nagiba je 20 °. Izračunajte sve druge dimenzije rešetkastog sustava. Za izračune, nacrtajte desni trokut s vrhovima A, B, C i / ili stranice a, b i c.

 • a je visina rešetkastih sustava (potkrovlja);
 • b - pola širine kuće, poznata vrijednost, u našem slučaju 4 m;
 • c - duljina trake bez ispupčenja strehe.

Kut A je kut nagiba padina, poznata vrijednost, u našem slučaju 20 °.

Moramo znati duljinu nosača bez veličine poprečnog presjeka (c) i visine rešetkastog sustava (a). Sve se to može učiniti, znajući kut nagiba. Imajte na umu, a ne postotak nagiba, ali kut nagiba padina.

Duljina nosača stopala određena je formulom (vidi sliku u nastavku).

Imamo b = 4 m, a kut nagiba A = 20 °. Sada uz pomoć jednostavnog kalkulatora definiramo = 0.939. Zamjenjujući poznate vrijednosti u formuli c = 4: 0,939 = 4,25 m. To je duljina trake.

Sada morate znati visinu rešetkastih sustava. Definirali smo ga pomoću formule (pogledajte donju sliku).

Nema problema s prve dvije formule, znamo sve podatke. Da biste koristili treću formulu, morate znati kut B. To se postiže vrlo jednostavno. Zbroj svih unutarnjih uglova trokuta je uvijek 180 °. Poznato je pravi kut od 90 ° i kut nagiba padina od 20 °. Zbroj ovih dvaju kutova je 90 + 20 = 110 °. Stoga kut B iznosi 180-110 = 70 °.

Odredite visinu tračničkih sustava za sve tri formule:

 • a = c × sin A = 4,25 x 0,34 = 1,44 m.
 • a = b × tg A = 4 x 0,36 = 1,44 m.
 • a = c × cos B = 4,25 x 0,34 = 1,44 m.

Kao što vidite, u svim slučajevima rezultati su bili isti. U našem slučaju visina rešetkastog sustava je 1,14 m. Na taj način, uz pomoć kuta nagiba i osnovnih trigonometrijskih funkcija, naučili smo sve dimenzije interesa. Zatim možete izračunati broj građevinskih materijala, itd.

Važno je. Potrebno je zapamtiti još jedan vrlo važan čimbenik. Svi građevinski alati i uređaji pokazuju kutove nagiba samo u stupnjevima, ne postoji skala s postotcima.

Ako vam je teško izračunati, onda postoje posebni stolovi ili online kalkulatori. Zamijenite izvorne podatke i odmah prepoznajte nedostajuće dimenzije. Sve je jednostavno i pouzdano. Sada je potrebno detaljnije prebivati ​​u određivanju nagiba krova u postocima.

Koliko je pristranost postotka?

Vrijedno je govoriti o nagibu klizanja u postocima. Koncept "kut nagiba kao postotak" tehnički je nepismen i koristi ga samo oni koji sami ne grade ništa.

Važno je. Svi rasterovi nosača su dani u stupnjevima, za vrijeme montaže sustava trava nitko ne koristi postotak. Pogotovo jer nema mjernih alata koji mjere kutove u postocima. Postoje posebne tablice za pretvaranje interesa u kutove, ali više o tome kasnije.

Razmotrite ove definicije u praksi. Pretpostavimo da je nagib padina 30%. Što to znači? To znači da je greben krova 30% polovice širine zgrade. Za izračune ćemo koristiti isti trokut.

Postotak nagiba izračunava se formulom (vidi sliku u nastavku).

 • a je visina grebena;
 • b - pola širine zgrade.

Ono što je 30% i kako izgleda krov s takvim omjerom postotka vrlo je teško zamisliti. Da biste ovu vrijednost pretvorili u stupnjeve, upotrijebite posebnu tablicu. Uz pomoć, saznajemo da 30% znači da je kut nagiba krova nagnut oko 16,5 °. Činjenica je da za 16 ° postotak iznosi 28,7%, a za 17 ° taj je parametar 30,5%. Ako majstor zna da je nagib nagiba oko 16,5 °, on lako može zamisliti izgled i geometriju krova, izračunati linearne dimenzije nosača, vertikalne nosače krova, dimenzije ploče snage. Kako se rade takvi izračuni ako postoji postotak nagiba?

Primjeri upotrebe kuta nagiba u postocima

Izračunavanje parametara rešetkastog sustava koristeći postotni omjer visine grebena i pola širine zgrade obavlja se pomoću kalkulatora.

Nakon inicijalne formule, daljnji izračuni izrađuju se pomoću elementarne aritmetičke jednadžbe. Prvo morate pretvoriti malu formulu.

U ovom slučaju, X je postotak nagiba krova, kao što smo dogovorili, na primjer, uzeti 30%. Ova je vrijednost poznata i postavljena tijekom izračuna.

Za preliminarne izračune, potrebno je lagano pretvoriti formulu u ovaj oblik (vidi sliku u nastavku).

Sada definiramo zasebno vrijednosti a i b.

 • a je visina rešetkastog sustava,
 • b - pola širine zgrade, i
 • X je postotak nagiba nagiba.

Postotak je poznat nama, za daljnje izračune, bit će potrebno izmjeriti visinu rešetkastih sustava ili pola širine zgrade. S obzirom na činjenicu da je puno lakše saznati drugu vrijednost, mjerit ćemo ga.

Na primjer. Širina zgrade je 8 metara, odnosno pola jednaka 4 metra (b = 4 m).

Prepoznamo visinu ograde sustava (vidi sliku u nastavku).

Otkrijte visinu rešetkastog sustava

Visina rešetkastog sustava od 1,2 metra, kut nagiba koji smo naučili iz stola, iznosi približno 16,5 °.

Dalje, trebali bismo izračunati duljinu nosača rešetka bez izbočenja strehe. Postoje dva načina.

Prvi. Korištenje Pitagoranskog teorema, gdje je c duljina trake.

Prema tome, vrijednost c može se prikazati formulom na donjoj slici.

Formula duljine hipotenzije

Primjer izračuna (vidi sliku u nastavku).

Drugi. Korištenje trigonometrijskih funkcija. Kao što smo već napomenuli, izračun duljine trake može se obaviti prema dolje navedenoj formuli.

Izračun duljine svrdla

Sve podatke koje imamo, kut nagiba je 16,5 °, pola širine zgrade je 4 m.

Primjer proračuna

Postoje male razlike duž duljine trake. To je zbog činjenice da je kut nagiba odabran približno.

Koje su najbolje definicije?

Pitanje se može smatrati retorikom. Od škole svi znaju da se kut mora mjeriti u stupnjevima i jednostavno predstavljati njegovu stvarnu vrijednost. Kut nagiba krova - kut koji je formiran između horizontalne linije i nagiba, u crtežima ima drugačije slovne oznake, nije važno. Nagib padina ne može prelaziti 90 °, najčešće se nalazi unutar 10 ° -40 °. Donji redovi rogova srušenih tavanskih krovova mogu biti prilično strmi, zbog takve konstrukcije povećava se djelotvorno područje potkrovlja.

Razbijen krovni traktorski sustav

Ako je sve jasno i poznato ovim pojmovima, zašto se onda koriste frakcije? Da budem iskren, nitko ne može dati razumljiv i potpuno nedvosmisleni odgovor. Štoviše, u svakom slučaju, za pretvaranje kamata na stupnjeve, potrebno je koristiti tablice bez stupnjeva pri izgradnji rešetkastog sustava nije dovoljno.

Ponekad pokušavaju pokazati nagib s djelićem, u gornjem dijelu frakcije naznačena je visina rešetkastog sustava, au donjem dijelu duljina projekcije trake na horizontalnoj površini. Jednostavno, ta se projekcija naziva pola širine kuće. U nekim člancima možete pronaći oznaku 1: 4 ili 2.5: 6. Ako su ove vrijednosti podijeljene i pomnožene sa 100, tada dobivamo definiciju u postocima.

Tablice su sastavljene na osnovi koliko stupnjeva jedan posto ima omjer visine krova do polovine njegove širine. Jedan stupanj iznosi približno 1,8 - 1,9%. Sada možete podijeliti postotke po ovoj vrijednosti i dobiti kut nagiba u stupnjevima. Na primjer, postotak nagiba krova iznosi 30%. Za pretvorbu u stupnjeve, ta se vrijednost treba podijeliti s 1,9.

Grade i Postotak

Ali vrijednosti su netočne, ovisnost je mnogo komplicirana i ne-pravocrtna, možete koristiti prijevod samo za jasnoću, upotrebljavati metodu dobivenu ovom metodom pod kutom nagiba nagiba u stupnjevima za daljnje izračune je zabranjena, prevelika pogreška. Radi jasnoće, dizajneri su razvili posebnu shemu odnosa mjernih jedinica kuta nagiba krova.

Točni podaci mogu se dobiti iz posebne tablice, ako nije tu, a zatim koristite online kalkulator za pretvorbu vrijednosti za određivanje nagiba krova.

Kakav je kut veličine potkrovlja

Što je veći dnevni prostor potkrovlja - što je udobnije živjeti u njoj, to je prestižnija zgrada. Razvijatelji preferiraju pred-orijentirani, ovisno o ovim karakteristikama izvedbe oblika krova, znanje će vam pomoći odabrati najbolji rješenje vitlo sustav. Mogu biti udobne i jeftine, pogodne za korištenje različitih krovnih materijala.

Ovisnost korisnog područja potkrovlja na kutu krova

Dijagram jasno pokazuje kako se prostor prostorije mijenja s promjenom kuta nagiba padina. Pri određivanju veličine potkrovlja mora se imati na umu da je izrada visine prostorije manje od dva metra nepraktična, takve prostorije imaju depresivno djelovanje na stanovnike.

No, postoje negativni čimbenici koji nastaju kada se nagib nagiba povećava.

 1. Broj građevinskih materijala će se povećati. Što je veći kut nagiba - to je veća duljina noževa. Razmislite o primjeru. Nagib padina je 45 °, širina kuće je 8 m.

S takvim podacima duljina jednog traga

Duljina dviju nosača je 5,66 + 5,66 = 11,32 m. To je unatoč činjenici da je širina zgrade samo 8 m. U praksi to znači da ćete za takav krov morati kupiti u 8: 11.32 × 100 = 70 % više drvene građe i krovova od vitkih i ravnih krovova.

 • Procjena troškova krovišta raste. Ne samo zbog povećanja potrebne količine materijala, već i zbog povećanja složenosti krovišta. Takve poslove mogu obavljati samo visoko kvalificirani stručnjaci, a njihove usluge su vrlo skupe.
 • Povećajte opterećenja vjetra na krovu. Napori se prevrću, potrebne su dodatne posebne građevinske mjere kako bi se povećala pouzdanost pričvršćivanja mauerlat na zidove fasade i noge na mauerlati.
 • Podrobne upute za određivanje veličine rešetkastog sustava

  Potrebno je znati dimenzije elemenata rešetkastog sustava, ako su poznate širine zgrade i kut nagiba rampe. Krovni obični duo-pitch. Širina kuće B = 8 m, kut nagiba od 35 °.

  Korak 1. Izračunajte visinu okomitih nosača krovnog sustava. Instaliraju se pod podnožjem grebena i zauzimaju vertikalni teret. Da bi se znala visina krova, treba koristiti formulu u nastavku.

  Formula za izračunavanje visine krova

  Korak 2. Izračunajte nosač nogostupa bez presjeka.

  Duljina noge nosača bez presjeka

  Korak 3. Provjerite točnost izračuna. Za to se preporučuje korištenje Pitagoranskog teorema.

  Xatki.by

  graditeljski blog

  Tablica krova

  Nagib krova - pokazatelj strmine krova. Izračunava se kao omjer visine grebena (H) na njegovu horizontalnu projekciju (temelj) (l). Drugim riječima, kosina je jednaka tangenti kuta između površine nagiba i njegove horizontalne projekcije.

  Odstupanje se može izraziti u stupnjevima, postotcima, kao omjer strane, kao apsolutnoj pristranosti i kao koeficijent pristranosti.
  Predložena tablica će vam pomoći da brzo prenesete vrijednosti s jedne mjere na drugu.

  Kako izračunati kut krova

  Projekti podignuti seoske kuće mogu uzeti u obzir mnoge zahtjeve, želje, pa čak i zabave ili "ćudove" svog vlasnika. Ali oni su uvijek povezani s zajedničkim značajkama - niti jedna od njihovih zgrada ne može raditi bez pouzdanog krova. I u ovom slučaju, ne toliko arhitektonski užitci kupca, ali specifični zahtjevi za ovaj element strukture trebaju doći do izražaja. To je pouzdanost i stabilnost cjelokupnog rešetkastog sustava i krovišta, punu izvedbu krova namijenjene namjene - zaštita od prodiranja vlage (i u nekim slučajevima, pored toga, i toplinska i zvučna izolacija), ako je potrebno - funkcionalnost koja se nalazi neposredno ispod krova prostorije.

  Kako izračunati kut krova

  Dizajn krovne konstrukcije izuzetno je odgovoran i vrlo težak, pogotovo sa svojim složenim konfiguracijama. Bilo bi razumnije povjeriti ovu djelatnost profesionalcima koji su upoznati s metodologijom za izvršavanje potrebnih proračuna i odgovarajućeg softvera za to. Međutim, vlasnik kuće također može biti zainteresiran za neke teorijske točke. Na primjer, važno je znati kako sami izračunati kut nagiba krova, barem otprilike - za početak.

  To će dati priliku da odmah procijeni mogućnost provedbe vlastitih "procjena autora" - prema koncepciji stvarnih uvjeta regije, prema "arhitekturi" samog krova, prema planiranom krovnom materijalu, o korištenju prostorije u potkrovlju. Do određene mjere izračunati kut nagiba krova pomoći će u izradi preliminarnog izračuna parametara i količine rezane građe za rešetkasti sustav, ukupne površine krovnog pokrova.

  Koji je najprikladniji način mjerenja kuta krova?

  Čini se - sasvim nepotrebno pitanje, budući da svatko iz škole zna da je kut izmjeren u stupnjevima. Ovdje je ipak potrebno jasnoće jer se u tehničkoj literaturi i referentnim tablicama iu uobičajenoj upotrebi nekih iskusnih obrtnika često susreću druge mjerne jedinice - postotci ili relativni omjeri.

  I još jedno neophodno pojašnjenje - što se poduzima za kut nagiba krova?

  Što se podrazumijeva pod kutom krova?

  Kut nagiba je kut formiran sjecištem dviju ravnina: vodoravnom i ravninom krova. Na slici je prikazano slovom grčke abecede α.

  Akutni kutovi od interesa za nas (oštri kutovi ne mogu se jednostavno definirati), leži u rasponu od 0 do 90 °. Rampovi strmiji od 50 ÷ 60 ° u "čistom" obliku su iznimno rijetki i, u pravilu, za dekorativno ukrašavanje krovova - u izgradnji šiljastih tornjeva u gotičkom stilu. Međutim, postoji iznimka - padine donjih krovnih greda tipa potkrovlja mogu biti tako strme.

  Materijalna donja rampa može se postaviti pod vrlo velikim kutom

  A ipak najčešće se morate nositi sa stingraysom koji leže u rasponu od 0 do 45 °

  S stupnjevima je jasno - svi, vjerojatno, predstavljaju odmjerivač s podjelama. I kako biti s drugim jedinicama?

  Također ništa komplicirano.

  Relativni omjer aspekta je najjednostavnija frakcija, koja prikazuje omjer visine nagiba nagiba (na slici iznad označen je latinski H) na projekciju krova na horizontalnoj ravnini (na dijagramu L).

  L - ovisno o krovnoj konstrukciji može biti polovica raspona (sa simetričnim krovnim krovom), puni raspon (ako je krov jednokratno) ili, za složene krovne konfiguracije, doista linearni segment definiran projiciranom vodoravnom ravninom. Na primjer, na dijagramu krovne dvorane takav je odjeljak dobro prikazan - duž horizontalne grede od samog kuta do okomitog stupa koji se proteže od vrha donje trake.

  Kut nagiba se bilježi kao frakcija, na primjer "1: 3".

  Međutim, u praksi često je slučaj da bi bilo iznimno neprikladno koristiti vrijednost kuta nagiba u takvoj reprezentaciji ako, recimo, brojevi u frakciji nisu kružni i nepovezivi. Na primjer, omjer 3: 11 malo će reći neiskusnom graditelju, u ovom slučaju moguće je koristiti drugu mjeru mjerenja krova na padini - postotak.

  Ova je vrijednost izuzetno jednostavna - samo trebate pronaći rezultat razdvajanja već spomenute frakcije, a zatim je pomnožite s 100. Na primjer, u gore navedenom primjeru, 3: 11

  3: 11 = 0,2727 x 100 = 27,27%

  Dakle, dobiveni nagib nagiba krova, izražen kao postotak.

  Što učiniti ako želite ići od stupnjeva do postotka ili obrnuto?

  Možete se sjetiti ovog omjera. 100% je kut od 45 stupnjeva kada su noge pravokutnog trokuta međusobno jednake, to jest u našem slučaju visina nagiba jednaka je duljini svoje horizontalne projekcije.

  U ovom slučaju, 45 ° / 100 = 0.45 ° = 27 '. Jedan posto nagiba je 27 kutnih minuta.

  Ako se približavate s druge strane, tada 100/45 ° = 2,22%. To jest, dobivamo taj jedan stupanj je 2, 22% nagiba.

  Da biste jednostavnije prenijeli vrijednosti s jedne na drugu, možete upotrijebiti tablicu:

  Izračunavanje kuta krova

  Krov kuće trebao bi biti pouzdan i lijep, a to je moguće s pravilnim određivanjem njenog kuta nagiba za ovu vrstu krovnog materijala. Kako izračunati kut krova - u članku.

  Svrha podzemnog prostora

  Prije izracuna kuta nagiba krova potrebno je utvrditi kako ce se koristiti potkrovna soba. Ako namjeravate učiniti ga stambenom, kut nagiba će morati biti velik - tako da je soba prostrana i stropovi su veći. Drugi način je da napravimo slomljeni, mansardni krov. Najčešće, ovaj krov je izrađen od dvuhskatnoy, ali može imati četiri staze. Jednostavno je to da je u drugoj verziji rešetkasti sustav vrlo kompliciran, a vi jednostavno ne možete raditi bez iskusnog dizajnerice, ali većina voli raditi sve samostalno, vlastitim rukama.

  Što je greben veći, to je učinkovitije područje krovnog prostora. Ali istodobno povećava površinu krova

  Kod povećanja kuta krova, vrijedno je zapamtiti nekoliko stvari:

  • Značajno povećane troškove za krovne materijale - povećava površinu klizaljki.
  • Vjetrovi su teži na velikim klizaljkama. Ako uspoređujemo opterećenje na istoj kući s kutom od 11 ° i 45 °, u drugom slučaju to će biti gotovo 5 puta više. Kako bi se krov mogao podnijeti takvo opterećenje, sustav traktora se pojačava - grede i grede većeg dijela ugrađuju se s manjim rasporedom. A to je povećanje njegove vrijednosti.
  • Ako je nagib nagiba više od 60 °, sniježna opterećenja se ne uzimaju u obzir - padalina padne dolje i ne ostaje. Ali pri izgradnji slomljenog krova potkrovlja uzimaju se u obzir opterećenja snijega pri izračunavanju gornjeg dijela - zrakoplovi tamo imaju nagib manji od 60 °.
  • Ne mogu se koristiti svi krovni materijali na strmim padinama pa pažljivo pratite maksimalni kut nagiba kojim se ti krovovi mogu koristiti.

  Kut nagiba prikazan je omjerom visine grebena i pola širine zgrade

  To ne znači da je krov s malom padinom bolji. Oni su jeftiniji u smislu materijala - manje krovne površine, ali imaju vlastite nijanse:

  • Zahtijevajte mjere zadržavanja snijega kako biste spriječili lavinu snijega.
  • Umjesto držača snijega, moguće je grijanje krova i sustava odvodnje - za postupno taljenje snijega i pravovremenu odvodnju vode.
  • S malom pristranosti postoji velika vjerojatnost da će vlaga ući u zglobove. To podrazumijeva poboljšane vodonepropusne mjere.

  Dakle, krov s malom padinom također nije dar. Zaključak: potrebno je izračunati kut nagiba krova kako bi se pronašao kompromis između estetske komponente (kuća bi trebala izgledati skladno), praktična (za stambeni pod krovni prostor) i materijal (troškovi trebaju biti optimizirani).

  Kut nagiba ovisno o krovnom materijalu

  Krov na kući može imati gotovo bilo koji izgled - može imati niske padine, to može - gotovo obična. Važno je ispravno izračunati njegove parametre - poprečni presjek nosača trake i korak njihove instalacije. Ako želite postaviti određenu vrstu krovnog materijala na krov, morate uzeti u obzir takve pokazatelje kao maksimalni i minimalni kut nagiba za ovaj materijal.

  Nagib i konus

  Ponekad, u zadacima deskriptivne geometrije ili inženjerske grafike, ili pri izvođenju drugih crteža, potrebno je izgraditi nagib i konus. U ovom ćete članku naučiti o tome što je nagib i konus, kako ih graditi, kako ih ispravno označiti na crtežu.

  Što je pristranost? Kako odrediti pristranost? Kako izgraditi padinu? Određivanje nagiba na crtežima prema GOST-u.

  Pristranost. Nagib je odstupanje ravne linije od okomitog ili vodoravnog položaja.
  Definicija nagiba. Nagib je definiran kao omjer suprotne noge kuta desnog trokuta na susjednu nogu, tj. Izražava se tangentom kut a. Nagib se može izračunati pomoću formule i = AC / AB = tga.

  Izgradnja nagiba. Koristeći primjer (slika), jasno je prikazana izgradnja nagiba. Za izgradnju nagiba od 1: 1, na primjer, morate odgoditi proizvoljne, ali jednako segmente na stranama pravog kuta. Takva pristranost odgovara kutu od 45 stupnjeva. Da bi se izgradila nagib od 1: 2, potrebno je horizontalno odgoditi segment jednak vrijednosti u dva segmenta odgođena vertikalno. Kao što se može vidjeti iz crteža, nagib je omjer nogu nasuprot nogu susjednoj, tj. Izražava se tangentom kut a.

  Oznaka nagiba u crtežima. Oznaka padina na crtežu je u skladu s GOST 2.307-68. Na crtežu označite količinu nagiba pomoću linija-oblačića. Na polici trake-znakovi staviti znak i iznos nagiba. Znak nagiba treba odgovarati nagibu koji treba odrediti, tj. Jedan od izravnih znakova nagiba mora biti horizontalan, a drugi bi trebao biti nagnut u istom smjeru kao i označena linija padine. Kut nagiba linije znakova je približno 30 °.

  Što je suženje? Formula za izračunavanje konusa. Označavanje na crtežima.

  Suženje. Taper je omjer promjera baze od konusa do visine. Konus izračunava se pomoću formule K = D / h, gdje D je promjer baze konusa, h je visina. Ako je konus skraćen, tada se konus izračunava kao omjer razlike u promjeru između krnjeg konusa i njegove visine. U slučaju krnjeg konusa, formula konicija bit će: K = (D-d) / h.

  Označavanje na crtežima. Oblik i veličina konusa određuje se primjenom tri od navedenih veličina: 1) promjer velike baze D; 2) promjer male baze d; 3) promjer u danom poprečnom presjeku Ds, koji ima zadani aksijalni položaj Ls; 4) duljina konusa L; 5) kut konusa a; 6) konusno sa. Također, na crtežu je dopušteno naznačiti dodatne dimenzije kao referencu.

  Dimenzije standardiziranih čunjeva ne moraju biti označene na crtežu. Dovoljno na crtežu kako bi se dobio simbol konusa odgovarajućeg standarda.

  Taper, poput nagiba, može se odrediti u stupnjevima, frakcijama (jednostavno, kao omjer dvaju brojeva ili decimalnih), kao postotak.
  Na primjer, konus od 1: 5 također se može označiti kao odnos 1: 5, 11 ° 25'16 ", decimalna frakcija od 0,2 i postotak od 20.
  Za čunjeva koji se koriste u strojogradnji, OCT / BKC 7652 uspostavlja niz normalnih šiljaka. Normalni taperi - 1: 3; 1: 5; 1: 8; 1:10; 1:15; 1:20; 01:30; 1:50; 1: 100; 1: 200. Također se može koristiti - 30, 45, 60, 75, 90 i 120 °.

  Kako izračunati nagib krova - važne značajke

  Kako bi krov zgrade u potpunosti izvršio sve zadane funkcije, potrebno je uzeti u obzir brojne parametre pri izradi. Jedan od najvažnijih parametara krova je njegova nagib koji osigurava uklanjanje padalina s površine i utječe na sposobnost izdržavanja vanjskih opterećenja. Kako izračunati nagib krova, i to će se raspravljati u ovom članku.

  Određivanje nagiba krova - što određuje

  Da bi se ispravno izračunalo nagib krova, potrebno je uzeti u obzir nekoliko čimbenika, među kojima su najistaknutiji sljedeći:

  1. Opterećenja na vjetru. Na padini padina vrlo je pod utjecajem vjetra. Da bi se krov mogao normalno oduprijeti svojim učincima, morate odabrati pravi kut. Ako su kutovi preveliki, opterećenje na njima bit će visoka, ali prekomjerno smanjenje kuta također može biti opasno - nježni vjetar može jednostavno skinuti ravni krov.
  2. Snijeg i kiša. Sve je jednostavno snijega - povećavajući kut nagiba pojednostavljuje njegovo spuštanje s površine krova. Kada je krov nagnut više od 45 stupnjeva, snijeg se gotovo neće zadržati na njemu. S padalinama isti položaj - ako je kut nagiba krova preniska, voda može teći u zglobove ili čak stagnirati na površini krova.

  Na temelju tih čimbenika, možete izračunati kut nagiba padina. Osim toga, prije nego što izračunate kut dvostrukog krova, treba obratiti pažnju na preporučene pokazatelje: za područja s jakim vjetrovima, učinit će padine od 15-20 stupnjeva, au drugim slučajevima optimalni nagib je 35-40 stupnjeva. Naravno, trebate shvatiti da se krov u svakom slučaju izračunava pojedinačno, a jednostavno je nepoželjno odabrati prosjeke.

  Način obračuna

  Prilikom projektiranja krova nužno je izvršiti niz izračuna, među kojima uvijek mora biti izračunavanje kuta nagiba rampe. Ovaj parametar izravno utječe na strukturu krova: kada se nagib povećava, opterećenje snijegom se smanjuje, ali efekt vjetra se povećava, pa se krovni sustav mora dodatno ojačati. Za uređenje nagiba od velikog kuta potrebno je i više materijala, što negativno utječe na troškove gradnje.

  Prije nego što upoznate stupanj nagiba krova, morate izračunati operativno opterećenje na krovu, što zahtijeva dva parametra:

  • Ukupna masa krovne konstrukcije;
  • Visoke razine snijega, tipične za regiju u kojoj se gradnja odvija.

  Pojednostavljeni algoritam proračuna smanjen je na sljedeće radnje:

  • Najprije morate utvrditi težinu četvornog metra krovišta;
  • Rezultirajuća vrijednost se pomnoži s ukupnom površinom krova;
  • Masa krova se množi s faktorom 1.1.

  Primjer izračuna nagiba krova u stupnjevima

  Da biste razumjeli kako izračunati kut krova, vrijedi razmotriti postupak izračuna pomoću specifičnog primjera. Ovi podaci će se, na primjer: tokarenje ima debljinu od 2.5 cm, po kvadratnom metru krova teži 15 kg, koristi se kao izolacijski materijal izolacije debele 10 cm, koja ima kvadrata težine od 10 kg, a za prevlačenje ondulin s 3 kg po kvadratnom metru.

  Izračun krova se vrši prema gore opisanom postupku. Zamjena raspoloživih podataka dovodi do sljedećeg izraza: (15 + 10 + 3) h1,1 = 30,8 kg / m². Dobivena vrijednost je sasvim prihvatljiva - prosječno opterećenje na krovu stambenih zgrada je malo manje od 50 kg / m². Osim toga, formula ima koeficijent od 1,1, koji malo povećava stvarnu težinu krovne strukture i dopušta kasnije zamjenu krovnog pokrova s ​​teže.

  Kako znati kut krova

  Između nagiba krova i snježnog opterećenja postoji izravna veza. Ako je kut nagiba krova manji od 25 stupnjeva, tada je koeficijent opterećenja snijega 1, a kod kutova u rasponu od 25 do 60 stupnjeva, ovaj koeficijent se povećava na 1,25. Krov s velikim kutom nagiba uopće neće biti podvrgnut opterećenju snijegu pa se u izračunima ne uzimaju u obzir.

  Da biste odredili kut nagiba krova, koja je potrebna za korištenje tablicu Bradis i jednostavan način: visina krovne konstrukcije je podijeljen na zabatnim dužini podijeljen s dva, a onda ostaje pronaći kut stola, što odgovara rezultatima dobivenim.

  Visina krova u grebenu određuje se kako slijedi:

  • Prvi korak je izračunati širinu raspona;
  • Dobivena vrijednost je podijeljena s 2;
  • Rezultat prethodnog izračuna množi se koeficijentom koji odgovara određenom kutu nagiba.

  Na primjer, provedba takve metode proračuna je sljedeća: s širinom zgrade od 8 metara i krovnim nagibom od 25 stupnjeva, procijenjeni koeficijent iznosi 0,47. Kao rezultat supstitucije vrijednosti dobiva se izraz slijedećeg oblika: 4x0.47 = 1.88 m. Dobivena vrijednost je visina krova, koja odgovara dostupnim početnim podacima.

  Izbor krovova, ovisno o nagibu krova

  Krovni materijali prisutni su na tržištu u velikom asortimanu, tako da neće biti nikakvih posebnih problema pri odabiru prave opcije. Krovne obloge razlikuju se po svojstvima i mogućnostima primjene, a svi njihovi parametri moraju biti proučeni prije mjerenja kuta krova - samo u ovom slučaju moguće je stvoriti pouzdan i učinkovit dizajn.

  Odabir materijala za krov, vrijedi odbiti od sljedećih preporuka:

  1. Ako je kut od trave između 2,5 i 10 stupnjeva, najbolje su kamene mrvice ili šljunčane boje. U prvom slučaju, gornji sloj premaza ima debljinu od 3-5 mm, a drugi - 10-15 mm.
  2. Kada se naginje više od 10 stupnjeva, grubo zrnati ili valjani materijali, dopunjeni hidroizolacijom bitumena, bit će najbolja opcija.
  3. Za raspored povišenih krovova pod kutom nagiba ne više od 20 stupnjeva obično se koristi profilirani ili plošni azbestni cement. Svi spojevi i spojevi između krovnih materijala moraju biti tretirani sa brtvilom.
  4. Ako je kut nagiba krova u rasponu od 20-60 stupnjeva, onda je najčešće pokriven metalnim pločama. Spojevi materijala u ovom slučaju moraju biti zapečaćeni bez iznimke.

  zaključak

  Znati kako otkriti kut nagiba krova u stupnjevima znatno će pojednostaviti proces njenog dizajna i omogućiti vam da stvorite najpouzdaniji dizajn koji može dobro zaštititi kutiju zgrade od oborina, vjetra i hladnoće.